بایگانی برچسب برای: چغچغه

چق چقه

چق چقه گیاهی معجزگر برای درمان سرطان

/
گیاه قاصدک(هندبا برّى)‏ (چق چقه ، چغچغه) به فارسى با نام‏هاى «گل قاصد»،«قاصد…